Det finns en "blind fläck" i våra ögon - och se själv

• ha en "blind fläck" i våra ögon - och se själv

Inte hela området av näthinnan hos det mänskliga ögat är känsligt för ljus. Vi tror bara att vi kan se allt som kommer i sikte, men i själva verket har en "blind fläck" i våra ögon. I denna zon finns ett särskilt namn - "blind fläck".

Det finns en

Närvaron av döda vinklar (de är i båda ögonen, men olika människor - på olika platser) är på grund av strukturen av ögat. Nervfibrer från receptorer till den döda vinkeln av näthinnan gå på toppen och gå in i den optiska nerven, som passerar genom näthinnan på den andra sidan av det, och eftersom det vid denna punkt finns det inga ljusreceptorer.

Det finns en

Så, föreslår vi att du tittar i ögonen på den döda vinkeln! Detta görs så här: stänga höger öga och vänster öga ser rätt korset, som cirklade kolumn cirkel. Håll ditt ansikte och horisontellt bildskärmen. Utan att ta blicken från den högra korset, zoom (in eller ut) ansikte bort från skärmen och samtidigt se upp för en vänster kors (utan att pausa för att titta på honom). Vid någon punkt kommer den att försvinna.

Kommentarer (32)